Koulutus

Kenelle harrastus sopii?

Varjoliito ja moottoroitu varjoliito ovat mielenkiintoisia, lähes jokaiselle sopivia ilmailulajeja ja mukaan pääsee peruskurssin kautta. Alaikäraja kurssille on 15v ja yläikä-rajaa ei ole. Koulutus tapahtuu ParaPro- järjestelmässä Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksymissä kerhoissa ja kouluttajina toimivat ko. lajiin koulutuksen saaneet lennonopettajat. Yleensä lajin kokeneemmat toimivat kouluttajina ja heillä on myös näkemystä ilmailuun turvallisuuden ollessa aina etusijalla. Kouluttajat toimivat tukihenkilönä vielä pitkään peruskurssin jälkeenkin ja voivat myös neuvoa uusia harrastajia varusteiden hankinnassa. Kaikkea ilmailua Suomessa valvoo Trafin ilmailuhallinto ja ilman asianmukaista koulutusta ja lupia ei Suomessa saa lentää millään lentolaitteella. Varjoliidossa pilotin kelpoisuu-teen toimia itsenäisesti liitimen päällikkönä vaaditaan hyväksyttyjen teoriakokeiden lisäksi vähintään seitsemän lentopäivän aikana vähintään 40 kpl yli 200 metriä korkeaa onnistunutta lentoa sekä hyväksytty tarkastuslento lennonopettajalle. Koulutuksen jälkeen oppilas saa koulutustodistuksen ja kelpoisuustodistus haetaan Suomen Ilmailuliitolta. Varjoliidossa käytetään viisiportaista koulutusohjelmaa PP1-5.

Onko varjoliito vaarallista?

Ilmailu ei ole milloinkaan täysin vaaratonta, mutta olosuhteet huomioimalla ja noudattamalla koulutuksessa saatuja tietoja ja taitoja, lajia ei voi pitää erityisen vaarallisena, Yhdysvalloissa tehdyn kymmenvuotisen seurantatutkimuksen perusteella kadulla tapahtuva moottoripyöräily on n. 10 kertaa riskialttiimpaa. Onnettomuudet aiheutuvat lähes poikkeuksetta pilotin virheestä ja ovat siten vältettävissä oikealla asenteella. Vakavat onnettomuudet ovat harvinaisia, mustelmia ja nilkkojen nyrjähdyksiä sattuu toisinaan.

Liitoharrastuksen terveysvaatimukset

Normaali terveydentila ja kohtalainen yleiskunto riittävät hyvin lentoharrastuksen aloittamiseen. Vaaratilanteen saattaa aiheuttaa mm. epilepsia, diabetes, huimaus-kohtaukset, korkea verenpaine, mielenterveyshäiriöt, aistien puutteellinen toiminta esimerkiksi huono näkö tai raajojen toimintahäiriöt. Koulutuskansiosta löytyvän terveydentilavakuutuksen alle-kirjoittamalla vakuutat, ettet tietääksesi sairasta em. sairauksia tai muita sairauksia, jotka saattavat sinut tai muut vaaraan lentotoiminnassa. Silmälasit eivät ole este.

Missä

Varjoliitoa harrastetaan varsinais-suomessa yhdessä riippuliitoharrastajien kanssa samoilla lentopaikoilla. Lentämään pääsee suorittamalla varjoliitokurssin, joita järjestetään yleensä vuosittain. Moottorivarjoliitäjät voivat lentää periaatteessa mistä tasaiselta pellolta tahansa maanomistajan luvalla. Movailijat kokoontuvatkin usein kesäiltaisin sopivaan paikkaan ja lentelevät paikallislentoa eri puolilla maakuntaa. Lisätietoja varjoliidosta saa kerhomme yhteyshenkilöitä ja netistä esim. Suomen Ilmailuliiton nettisivuilta  www.ilmailu.fi ja www.varjoliito.net. Voit myös tulla katsomaan toimintaamme kesällä viikonloppuisin esim. Saloon tai Turkuun tai jos näet moottorivarjoliitimen, niin seuraa mihin se laskeutuu ja käy juttelemassa!

KOULUTUSOHJELMA

PP1 Teoria

Koulutus alkaa teorialla sekä liitimen maakäsittelyllä. Teoriaosuudella tutustutaan liitimen rakenteeseen, ohjausoppiin, sääoppiin, ilmailumääräyksiin, turvalliseen oppimiseen sekä aerodynamiikkaan. Harrastuksen myötä Sinusta voi kehittyä melkoinen ”meteorologi” joka pystyy ennakoimaan sään kehittymistä ja osaa lukea pilviä kuin päivän lehteä. Koulutus tapahtuu yleensä iltaisin ja/ tai viikonloppuisin. Oppilas saa oman opintomateriaalin, lentopäiväkirjan ja oppilaskortin. Ilmailussa pidetään lentopäiväkirjaa kaikista lennoista. Lentopäiväkirjaan merkitään mm. vallitseva sää, lentoaika ja lentojen lukumäärä. Ilmailussa tulee osata lentosäännöt, koska riippu- ja varjoliitäjät toimivat samassa ilmatilassa kuin siviili-, sotilas- ja matkustajaliikenne. Ilmaliikenne hoidetaan ilmailuradiolla olemalla yhteydessä lennonjohtoon ja muihin ilma-aluksiin. Perusasioiden ollessa tiedossa siirrytään harjoittelemaan liitimen käsittelyä ensin maassa. Maakäsittelyn avulla opetellaan perusasiat ilman että jalat irtoavat vielä maasta. Hyvät maakäsittelytaidot ovat erityisen tarpeen esimerkiksi rinnelentopaikolla, joissa olosuhteet voivat olla joskus hyvinkin vaativat.

PP1 Käytännön harjoitukset

Aluksi oppilasta hinataan 5- 50 m:n korkeudella, jolloin oppilas voi harjoitella itsenäistä liitimen ohjausta. Opettaja tarkkailee jatkuvasti kuinka lisääntyvä korkeus vaikuttaa toimintakykyyn. Matalalentoja jatketaan tarpeen mukaan. Yleensä 5-10 matalan lennon jälkeen oppilas on valmis korkeisiin yli 200m hinauksiin.

PP2 Käytännön harjoitukset

Korkeat hinaukset tehdään normaalisti taittopyörähinauksina noin 1000m pitkällä narulla. Noin 40 korkean lennon jälkeen oppilas on yleensä valmis tarkastuslennolle. Tämä lento on se ”päättötyö”, jossa tarkastetaan kurssilla opetettujen asioiden osaaminen. Hyväksytysti suoritetun tarkastuslennon, sekä kirjallisen kokeen jälkeen oppilas saa koulutustodistuksen ja voi hakea PP2 kelpoisuutta. Tämä todistus ja kelpoisuus oikeuttaa lentämään itsenäisesti eri lentopaikoilla, ilman kouluttajan läsnäoloa, mutta ei vielä esim. vaativia vuoristo-, termiikki- tai matkalentoja. Vasta vuosien kokemus tuo varmuutta kelin ja lentopaikkojen arviointiin. Tälle lajille ominaista on se että riittävät taidot omaksuu äkkiä, mutta koskaan et ole täysinoppinut.

Kelpoisuustodistus

Varjoliidossa on käytössä 5-portainen kelpoisuusjärjestelmä. Kurssin jälkeen, kokeet ja tarkastuslennon läpäistyään, oppilas saa PP2 kelpoisuuden. Sisältäen kaikki tarvittavat: Kerhon jäsenmaksu, SIL:n jäsenmaksu, tapaturmavakuutus, Ilmailu-lehden, oppimateriaalit, teoriaopetus, kerhon kaluston käyttö koulutuksen aikana, hinausmaksut ja tarkastuslento.

Kurssin kesto

Koulutus etenee pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin riippuen lentokeleistä ja oppilaan omasta aktiivisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä että koska koulutus on suuresti sääolosuhteista riippuvaista, koulutus järjestetään kelin mukaan, ei sen mukaan miten kullekin oppilaalle erikseen sopii. Eli kun kutsu kentän laitaan tulee, mitä ahkerammin olet mukana, sitä nopeammin koulutus etenee. Koulutus kestää yleensä 3- 6 kk riippuen vuoden-ajasta ja sääolosuhteista. Jos olet kiinnostunut varjoliidosta ja Sinulla on aikaa osallistua koulutukseen, niin laji tarjoaa varmuudella ainutlaatuisia elämyksiä ja ikimuistoisia hetkiä!

Myöhemmin

Kun lentämisen perustaidot on saatu kurssilla hankittua, alkaa itsenäisen opettelun aika. Tämä käykin helposti aktiivisen harrastajajoukkomme mukana, kokeneempien pilottien joukossa on helppoa jatkaa harjoittelua aivan kaikkea ei tarvitse oppia sen kuuluisan kantapään kautta… Pikkuhiljaa taitojen karttuessa laji avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, joku kiinnostuu matkalennoista, joku taitolennosta, joku ilmavalokuvauksesta, joku vaikkapa pylon racingista, mahdollisuuksia on lähes rajattomasti!

KURSSIN HINTA

Varjoliitokurssin hinta on yhdessä erässä maksettuna 1800€ sisältäen kaiken tarvittavan aina itsenäiseen PP2-kelpoisuuteen saakka, tarvitset vain ulkoiluun sopivan vaatetuksen, nilkkoja tukevat kengät sekä ohuet sormikkaat. Kurssin voi mak-saa myös kahdessa erässä PP1 800€ ja PP2 1000€. 

Sisältäen:
 • Varsinais-Suomen moottoriliitäjät yhdistyksen jäsenmaksu

 • SIL:n jäsenmaksu, kurssi vuodelta

  • Oppilasajan tapaturmavakuutus

  • Ilmailulehti

 • Oppimateriaalit

 • Teoriaopetus ja hinauslennot

 • Kerhon kaluston käyttö koulutuksen aikana, paitsi moottorikoulutuksessa opilaalla tulee olla omat välineet

 • Hinausmaksut

 • Tarkastuslento

 • Pelastusvarjon pakkauskurssi (jatkokoulutus vaiheeessa)

 • Rinnelentokoulutus (jatkokoulutus vaiheessa)

Lisäksi oppilaille pyritään suorittamaan hinaajan pätevyys jo kurssin aikana. Koulutuksen aikana voi olla myös pelastusvarjon heitto- ja pakkaus leiripäivä. Oman auton käyttö ei ole aina välttämätön, mahdollisuuksien rajoissa oppilaat pääsevät kouluttajien kyydissä. Oppilaiden tutustuessa samalta suunnalta liikkuvat usein samoilla kyydeillä.

KURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN

Varjoliitokurssille oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin järjestäytymiskokouksessa allekirjoitetaan terveydentilavakuutus ja koulutussopimus. Mikäli kurssin alkuvaiheessa joku oppilas keskeyttää kurssin, voidaan tilalle valita ilmoittautumisjärjestyksessä seuraava. PP1 vaiheen jälkeen kurssia ei enää täydennetä. Mikäli oppilas keskeyttää kurssin muista kuin kouluttavasta tahosta johtuvasta syystä, kurssimaksua ei palauteta.

Ennakko ilmoittautumismaksu 300eur

Lisätietoja: Kysy seuraavan kurssin alkua.

Ilmoittaudu:

Turku, Sami Laurinen 0400513995

Salo, Timo Smolander 0505709670

Pankkiyhteys: FI8243270010117982